dilluns, 12 de febrer de 2018

TEMA 7: ESTRANGERISMES

 Els estrangerismes són paraules procedents d'una llengua estrangera que s'incorporen a la llengua pròpia. Estan presents a totes les llengües i poden ser de dos tipus. O bé s'han adaptat gràficament a la nostra llengua o no i aquests s'escriuen en cursiva.

PODEU CLICAR ACÍ PER PRACTICAR ELS ESTRANGERISMES

dimarts, 6 de febrer de 2018

TEMA 7: ORTOGRAFIA DE LA LLETRA H


 

 

1.Escrivim amb h inicial els mots següents:

• ham,  harmonia,  hereu,  heroi,  heura,  hexàgon,  higiene,  hissar,  hivern,  home,  honest,  hora,  hort,  hospital,  hotel,  humil,  humor,  humà,  hàbil,  hèrnia...
• el verb haver i els pronoms febles hi i ho
he, has, havia...
• les paraules formades amb els prefixos hemi-, hetero-, hipo-, hidro-, higro-, hiper-, homo-
hemicicle, heterodox, hipopòtam, hidrologia, higrometria ...

2.Escrivim amb h intercalada els mots següents:

• ahir, subhasta, subtrahend, tothom, vehicle...
• alguns mots cultes:
adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, menhir, prohibir...
• exclamacions:
ah, oh...

ACTIVITAT 1
ACTIVITAT 2
 

LECTURES

PRACTIQUEM LA LECTURA